6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7 ve 8’inci maddeleri gereğince işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür. İş güvenliği uzmanlığı hizmetleri 6331 sayılı kanun ve bu kanun kapsamındaki yönetmeliklerle belirlenmiştir.

İş güvenliği uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde belirlenmiş görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında çalışma ortamını ve çalışma prosedürünü analiz eder, iş yerlerinde güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili yapılması gereken düzenlemeleri tespit eder, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunurlar.

İşyerlerinin çalıştırması gereken iş güvenliği uzmanının çalışma süresi, işyerindeki güncel çalışan sayısıyla ve işyerinin dahil olduğu tehlike sınıfıyla belirlenir. Buna göre; Az Tehlikeli Sınıf işyeri kişi başı 10 dakika/ay, Tehlikeli Sınıf işyeri kişi başı 20 dakika/ay ve Çok Tehlikeli Sınıf işyeri kişi başı 40 dakika/ay olacak şekilde iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundadır.

İş Güvenliği Uzmanı Ne Yapar?


İş Güvenliği Uzmanı, şirketinizin/işyerinizin iş güvenliği mevzuatına uygunluğunu kontrol etmekten ve tespit ettiği uygunsuzlukları ilgili mercilere iletmekten sorumlu olan kişidir. Bu uygunsuzluklar arasında, iş kazasına sebebiyet verebilecek kritik öneme sahip eksiklikler olabileceği gibi, çalışanları bilinçlendirmeye yarayacak İSG eğitimlerinin eksikliği veya basit gibi görünen herhangi bir iş teçhizatının mevcut olmaması durumu da olabilir.

İş Güvenliği Uzmanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talimatları ve ilgili kanun ve yönetmelik kapsamında yapılması zorunlu olan prosedürleri takip eden, risk analizi, acil durum planı, çalışma ve eğitim planları gibi dokümanları hazırlayan kişidir.

İş Güvenliği Uzmanının görevleri arasında iş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek, işyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak, işverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak, alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak, iç yönetmelik, iş izni prosedürü ve çalışma talimatları hazırlamak, iş kazası sonrasında kaza kök sebep analiz formunu düzenlemek, patlamadan korunma dokümanı hazırlamak, parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma ve depolama şartlarını belirlemek, kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak, kimyasal maddelerle çalışma ve depolama şartlarını belirlemek, kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak ve bu konuda işverene tavsiyede bulunmak, elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak, iş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek, paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek, basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek ve yangın güvenliğini sağlamak gibi görevler vardır.


Siz de işyerinizdeki tüm iş güvenliği tedbirlerinin eksiksiz olarak alınmasını, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki prosedürlerin kusursuz olarak işletmenizde uygulanmasını istiyorsanız bizimle iletişime geçin ve SÜREÇ OSGB’nin kalite farkını hissedin.