“OSGB BÜNYEMİZDE BULUNAN LABORATUVARIMIZ VE BÜNYEMİZDE BULUNAN MOBİL ARACIMIZ İLE LABORATUVAR HİZMETLERİNDE AKTİF ÇALIŞMAKTAYIZ.”

LABORATUVAR HİZMETLERİMİZ

·         Akciğer Grafisi

·         Hemogram

·         Odiometri (İşitme Testi)

·         Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

·         Toksikolojik tetkikler

·         Portör Muayenesi

·         Gaita Kültürü

·         Dışkının mikroskobik incelenmesi

·         Boğaz ve burun kültürü

·         El kültürü

·         Aşılar

·          Tam idrar tahlili (T.İ.T.) 

·         Karaciğer fonksiyon testleri 
SGOT (AST) 
SGPT (ALT) 

·         • Böbrek fonksiyon testleri 
 Üre 
Kreatinin 
Ürik Asit 

·         Serolojik testler 
Anti HBs 
HBsAg 
Anti HCV 
HIV 1+2 ve diğer hepatit markerleri

·         Kanda ağır metal